Welkom bij Handcentrum Midden Limburg

Een letsel of ziekte aan een hand kan grote gevolgen hebben voor het dagelijks functioneren van de patiënt. Een deskundige behandeling is hierbij van groot belang. De medisch specialisten van het Laurentius Ziekenhuis Roermond werken nauw samen met de handtherapeuten van Handcentrum Midden Limburg. Deze zelfstandig werkende therapeuten verzorgen op verwijzing van de specialisten de handtherapie in hun eigen praktijk in Roermond, Linne, Reuver en Echt.

Multidisciplinair spreekuur

In het Laurentius Ziekenhuis is een gespecialiseerd multidisciplinair team aanwezig dat samen met de patiënt bekijkt welke behandeling het beste is. Het team bestaat uit een orthopeed(M. Wassen), chirurg(J. v. Unen), handtherapeut(W. Vaassen/E. Heurkens), en revalidatiearts(M. v.d. Vusse). Het team werkt ook nauw samen met andere specialisten in het ziekenhuis en de orthopedisch instrumentmaker(J. v. Heel) van OIM.

Handtherapie

Handtherapie is gericht op de revalidatie van een aandoening of na een (chirurgische) ingreep aan een hand of pols. Het doel van handtherapie is dat u uw hand(en) zo goed mogelijk kunt gebruiken bij uw dagelijkse taken thuis, op het werk of bij uw hobby’s. Naast de inzet van de handtherapeut en de specialist, is ook de inzet en motivatie van de patiënt van groot belang om dit doel te bereiken.

Handtherapie kan bestaan uit:

  • Wondverzorging ter voorkoming van infecties na een operatie;

  • Littekenbehandeling na een operatie om verklevingen te voorkomen en een optimaal resultaat van de operatie te waarborgen;

  • Oefentherapie om de beweeglijkheid en/of kracht te verbeteren;

  • Spalktherapie

  • Advisering m.b.t hulpmiddelen om de functie van uw hand(en) te verbeteren;

  • Advies en hulp bij arbeidsreïntegratie.

Handtherapie is zinvol bij een ziekte of letsel aan een hand of arm, maar ook na een operatie aan een hand of arm. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld pees-, gewrichts- en zenuwletsels, breuken, reumatoïde artritis, ziekte van Dupuytren en amputaties.

 

Nieuws